אשר ברק

בית » אשר ברק

אשר ברק, יועץ מקצועי

עסק שנים רבות במשימות פיתוח תוכנה וכיום מנהל פיתוח ויועץ טכנולוגי, מיישם מגוון של טכנולוגיות פיתוח, בעיקר בסביבת Microsoft, JavaScript ו-HTML. אשר משתדל ליישם בעבודתו את תפישות התכנות ואת ההנחיות שבספר זה.

נגישות