הדרך האפקטיבית ביותר להשביח את ערך הארגון היא לעבוד פחות ולהרויח יותר. ניתן לעשות זאת על ידי הפחתת כמות המוצרים, הפרויקטים, הדוחות, ולפעמים גם על ידי הפחתת מספר הלקוחות.

הכלל של 25/25 גורס: סגור25% מהפרויקטים הנמצאים בפיתוח, הפחת 25% ממגוון המוצרים הנמכרים, מכמות הדוחות, וכדומה.

מהפרויקטים או המוצרים שלא סגרת, רדד ב25% את התכונות (features) או הטולרנסים שאינם מוסיפים ערך, או שהם מבחינת nice to have.
רב הארגונים מפתחים יותר מידי פרויקטים, ומייצרים או מוכרים יותר מידי מוצרים. לחלקם לקוחות שאינם תורמים תרומה חיובית לרווח. השימוש בכלל 25/25 מאפשר מיקוד בפרויקטים, בלקוחות ובמוצרים המשיאים את ערך הארגון.

בתחום הפיתוח ידועה התופעה של תיכון-יתר (Over-requirement, over-specification) הגורמת לפיתוח features שאינם מוסיפים ערך ללקוח אך מסרבלים את תהליך הפיתוח ומסבכים את המוצר. הפחתה של 25% בתכונות שאינן מוסיפות ערך ללקוח מקלה על תהליך הפיתוח.

בספר "ניהול ממוקד: לעשות יותר עם מה שיש", מהדורה רביעית, מתואר השימוש בכלל 25/25. בספר דוגמאות וכלים ליישום הכלל בפיתוח, במכירות, בשיווק, בייצור וכו'.

הכלים המוצגים בספר מתאימים ליישום בכל ארגון וביכולתם להשביח משמעותית חברות עסקיות וארגונים ללא מטרות רווח.

ספרים שעשויים לעניין אותך