בקטגוריה זו תמצא את קבצי התרגול והתוכניות של הכותרים בהוצאת הוד-עמי שאינם נמצאים באתר וגם לחלק מהכותרים שנמצאים באתר. אם לא מצאת את הקובץ הרצוי כאן היכנס לכרטיס הספר (לחיצה על תמונת הספר) והורד משם את הקבצים.

59141     ++C בקלות, מהדורה 2

59159     המדריך השלם לשפת C, מהד'  6

59214     ערכת כלים Visual Basic 6

59221     סדנת לימוד Visual Basic 6 

59237     המדריך השלם Access 2000 VBA 

59238     שפת אסמבלי למחשב האישי, מהדורה 2

59252     בסיסי נתונים טבלאיים ושפת SQL

59253     ++C בקלות, מהדורה 3

59285     Win32API ומבוא ל-MFC למתכנתי Visual C++ 6

59291      ++C/C תרגול מקיף למתקדמים

59295     סדנת לימוד Access 2000

59299    שפת C אל השיא

59300      שפת C תרגול אל השיא

59302    ++C סדנת לימוד

59305    עיצוב ממשק באינטרנט

59306     סדנת לימוד Java Tutorial

59309     JavaScript המדריך השלם 

59315     ללמוד C, מהדורה 3

JSP    59320 ו-Servlets סדנת לימוד

59323     JavaScript סדנת לימוד

59327    #C למתכנתי ++Java/C

59345    Java למקצוענים

59362    VB.NET סדנת לימוד

59363    #C סדנת לימוד

59368     Visual C++.NET סדנת לימוד

59386    אמא, אבא, בניתי אתר באינטרנט

59389     ADO.NET סדנת לימוד

59394    אקסל 2003 צעד אחר צעד

59412     HTML & CSS למפתחי אתרים באינטרנט, מהדורה 5

59428     SQL Server 2005

59429    C# 2005 סדנת לימוד

59433    ASP.NET 2.0 סדנת לימוד – קוד מקור ב- #C

59433    ASP.NET 2.0 סדנת לימוד – קוד מקור ב- VB

59433    ASP.NET 2.0 סדנת לימוד – קוד מקור מאתר הספר באנגלית

59437    Excel 2007 צעד אחר צעד

59438     Access 2007 צעד אחר צעד

59439     מדריך חומרה ותוכנה לטכנאי PC, מהדורה 5 

59440     Word 2007 למתחילים

59442     PowerPoint 2007 למתחילים

59443     Outlook 2007 למתחילים

59449     Word 2010 צעד אחר צעד

59450     PowerPoint 2010 צעד אחר צעד

59451     Outlook 2010 צעד אחר צעד

59452     Excel 2010 סדנת לימוד

59453     Access 2010 סדנת לימוד

59457     Photoshop צעד אחר צעד, מהדורה 3

59463     HTML5 מהדורה 2

59470    HTML5 המדריך לבניית אתרים, מהדורה 3